12.00€

Pleed “Piret”

See on hetk iseendale! Just nii mõtlevad sarja vaatajad, kui kolmapäeva õhtul teleri ette istuvad. Et see hetk oleks veel mõnusam, võta ümber soe ja pehme pleed. Toode on tumesinist värvi, kannab kuldset, tikitud logo ja on pakitud valgesse kinkekotti.

Lisa ostukorvi

Ostuga toetad väikest Laurat!

Laura

Pooleteiseaastane Laura on väike ja habras tüdruk, kes sündis siia ilma haruldase nahahaigusega.

Keerulist nime, bulloosne epidermolüüs, kandev haigus teeb tüdruku naha sama õrnaks, kui hapra liblika tiivad. Iga vale puudutus põhjustab Laura nahal villilise lööbe, mille tulemusena nahk lihtsalt maha koorub...

Laura kasvab tublis ja hoolivas peres, kus vanemad jälgivad iga tema sammu, pidevalt tekkivad nahakahjustused tähendavad seda, et lapse sidemeid tuleb väga tihti vahetada, ööpäevas kordi ja kordi... Kuigi lapsele määratud raske puude tõttu on talle ravimid tasuta, pole sellest abi, sest rohtude asemel on Laurale elutähtsad hoopis vajalikud sidemed, plaastrid ja salvid ning neile soodustus ei kehti. Vaid sidumisvahenditele kulub kuus üle 300 euro, juurde veel kõik muu vajalik, sest ka tavaõmblustega riideid ja jalanõusid ei saa Laura oma haiguse tõttu kanda.

Et Laura olukord veidigi lihtsam oleks, saab Laura pere igalt müüdud “Pilvede all” tootelt ühe euro just nende hädavajalike kulutuste tarbeks!

Kui soovid Laurat suurema summaga aidata, saad teha annetuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, mis toetab perekonda 250 euroga kuus, kuid vaid käesoleva aasta lõpuni.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (Swedbank a/a 221015828742, SEB a/a 10220014910011, Sampo Pank a/a 334408530000, Nordea a/a 17000285384)

NB! Selgitusse märkida kindlasti LAURA.

Müügitingimused
1. Üldtingimused

1.1. Üldtingimused kehtivad e-poe www.facebook.com/pilvedeall, kelle esindajaks on OÜ Chevenix ja klientide (edaspidi Klient) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldtingimused ei või olla vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste ja/või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldtingimustele reguleerivad Kliendi ja OÜ Chevenix vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, tellimis- ja tasumisjuhend ning muu ostuinfo www.facebook.com/pilvedeall lehel.
1.4. OÜ Chevenix jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.facebook.com/pilvedeall. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis kehtivad Kliendi jaoks tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.
1.5. OÜ Chevenix ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.facebook.com/pilvedeall kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Veebiküljel www.facebook.com/pilvedeall tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.

2. www.facebook.com/pilvedeall hinnakiri

2.1. Veebileheküljel www.facebook.com/pilvedeall müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma kohaletoimetamise tasuta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Kohaletoimetamise tasu sõltub kohaletoimetamise viisist ning jääb vahemikku 2-4 € (eurot), millele lisandub käibemaks 20%.
2.3. Kauba kohaletoimetamise tasu arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.
2.4. OÜ Chevenix jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei olnud tühistatud punktis 6.4 määratud põhjustel.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisan ostukorvi”.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi võib muuta.
3.3. Tellimuse vormistamisel kontrollib klient, et saaja andmed on õiged ja valib endale sobivaima kohaletoimetamise viisi.
3.4. Klient kohustub lehekülje kasutajaks registreerumisel ja tellimuste vormistamisel esitama täielikult tõeseid isikuandmeid.
3.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja/või võimalikud tekkivad lisakulutused ja/või -aeg. 3.6. Peale „Kinnitan tellimuse” nupu vajutamist kuvatakse ekraanile Kliendi tellimuse kinnitus ning tellimuse kinnituse koopia saadetakse automaatselt tellimuses esitatud Kliendi meiliaadressile.
3.7 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega leheküljel, et ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha leheküljel võimaldatud tehinguid.
3.8. Müügileping loetakse sõlmituks juhul kui Klient on 5-e tööpäeva jooksul tasunud tellimuse kinnituse/arve järgi tasumisele kuuluva summa OÜ Chevenix arvelduskontole.

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Toodete eest saab Klient tasuda läbi Swedbanki, SEB ja Sampo panga pangalingi.
4.2. Kaup postitatakse 14 tööpäeva jooksul alates 100% ettemaksu laekumisest OÜ Chevenix arvelduskontole.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. OÜ Chevenix ja posti- või kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Kliendil on õigus oma tellimus tühistada teatades sellest OÜ-le Chevenix e-posti aadressile pood@kelgukoerad.tv vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 5-e tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist.
6.2. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi pangakontole 5-e tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest OÜ Chevenix laos ning peale Kliendi vastavasisulise avalduse esitamist e-posti aadressile pood@kelgukoerad.tv Kauba tagastamise kulud kannab Klient.
6.3. OÜ Chevenix kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.
6.4. OÜ Chevenix jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:


7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Toote defekti ilmnemisel kohustub Klient teavitama OÜ-d Chevenix probleemist e-posti aadressil pood@kelgukoerad.tv kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama fotod defektist. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-e kuu jooksul pärast defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda OÜ-lt Chevenix tasuta toote väljavahetamist.
7.2. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda vaid sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.
7.3. OÜ Chevenix ei vastuta:


8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. OÜ Chevenix vastutab Kliendi ees OÜ Chevenix poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab OÜ Chevenix ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4. OÜ Chevenix ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5. OÜ Chevenix ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (OÜ-st Chevenix mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6. OÜ Chevenix ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

9. Muud tingimused

9.1. OÜ Chevenix kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. OÜ Chevenix ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja OÜ Chevenix Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka OÜ-l Chevenix õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Kontakt

CHEVENIX OÜ

Peterburi tee 81, 11415 Tallinn
Reg.nr. 11354155
KMKR nr.EE101168757
a/a 332119020005 Sampo Pank
IBAN: EE66 3300 3321 1902 0005

E-post: pood@kelgukoerad.tv
Telefon: (+372) 56 929 079